top of page
andreagamst_yogerie__0795_edited.jpg

Pust og pusteteknikk er en viktig del av ashtanga. Pusten har en direkte link til sentralnervesystemet vårt og ved å regulere pusten kan vi rette opp i ubalanser. I praksisen fungerer pusten som et anker og en veileder. Er pusten på plass kan du bevege deg trygt gjennom sekvensens mer eller mindre utfordrende deler. Slik speiler praksisen livet. 

 

Rent fysisk gør en ashtangapraksis deg sterkere, både i kropp og sinn. Sekvensen er den samme, tilsynelatende. Via observasjon og tålmodighet, aksept, endrer den samme stillingen seg over tid. Når kroppen din har gitt deg tilgang på et fullere utrykk av stillingen kan du gå videre i stillingen eller sekvensen. Som en ganske fysisk yogadisiplin fortjener ashtanga respekt ved å praktisere på den tradisjonelle måten for å unngå skader.

 

Ashtangametodens åtte grener:

 1. Yama, består av fem etiske retningslinjer

  • Ahimsa. Ikke-vold

  • Satya. Ærlighet

  • Asteya. Ikke-stjele

  • Brahmacharya. Bevissthet

  • Aparigraha. Ikke-begjære

 2. Niyama, med sine fem nivå

  • Saucha. Renhet

  • Santosha. Å være fornøyd

  • Tapas. Disiplin

  • Swadhyaya. Selvransakelse

  • Ishwarapranidhana. Overgi seg

 3. Asana. Fysiske stillinger

 4. Pranayama. Pusteteknikker

 5. Pratyahara. Å trekke sansene tilbake

 6. Dharana. Konsentrasjon

 7. Dhyana. Meditasjon

 8. Samadi. En tilstand av innsikt og opplysning

Den som åpner opp for en ashtangapraksis kan vente seg et livslangt forhold til seg selv gjennom pust og bevegelse. Velkommen!  

åpningsmantra
bottom of page