top of page

Ashtanga: 

Ashtanga gjør deg sterkere i kropp og sinn. Du får en opplevelse av stødighet og ro i egen tilstedeværelse. Som en fysisk yogastil er det å bruke pust og egenopplevelsen som veileder til balanse i praksisen, helt avgjørende

Egenpraksis:
Ashtanga undervist på den tradisjonelle måten. Dette er klassen der du blir kjent med deg i din kropp, i en individuell og tilpasset praksis. Eget tempo. Læreren er der for deg og gir deg justeringer og anbefalinger underveis. Her utforsker du din individuelle rytme og kapasitet. Slik bygger du styrke der du trenger det og får tilpasninger der du har behov for det. Du møter opp på matta uavhengig av nivå og gjør så langt du har kommet i sekvensen

 

Tristana

Ashtanga baserer seg på prinsippet om tristana. Tri, som i antallet tre, der

 

1. pust, ujjayi

2. beveglese, asana og 

3. blikkretning, dristi

 

 smelter sammen til en høyere enhet. Dette gir potensielt tilgang på pratyahara, det å trekke sansene innover, å kunne gå inn i en meditasjon i bevegelse. Jo stødigere vi står i oss selv, i vårt senter,  jo lettere kan vi ri stormene som møter oss på vår vei. Over tid oppnår vi balanse i kropp, sjel og sinn.

Hos Yogeriet formidler vi ashtanga med fokus på å kjenne på egen kropp og å forme praksisen ut fra den enkeltes premisser. Vi er alle bygd ulikt med ulike kropper, ulik benstruktur. Dette gir seg uttrykk i praksisen der den enkeltes praksis er unik.

Åpningsmantra:

Pust og pusteteknikk er en viktig del av ashtanga. Pusten har en direkte link til sentralnervesystemet vårt og ved å regulere pusten kan vi rette opp i ubalanser. I praksisen fungerer pusten som et anker og en veileder. Er pusten på plass kan du bevege deg trygt gjennom sekvensens mer eller mindre utfordrende deler. Slik speiler praksisen livet. 

 

Rent fysisk gør en ashtangapraksis deg sterkere, både i kropp og sinn. Sekvensen er den samme, tilsynelatende. Via observasjon og tålmodighet, aksept, endrer den samme stillingen seg over tid. Når kroppen din har gitt deg tilgang på et fullere utrykk av stillingen kan du gå videre i stillingen eller sekvensen. Som en ganske fysisk yogadisiplin fortjener ashtanga respekt ved å praktisere på den tradisjonelle måten for å unngå skader.

 

Ashtangametodens åtte grener:

 1. Yama, består av fem etiske retningslinjer

  • Ahimsa. Ikke-vold

  • Satya. Ærlighet

  • Asteya. Ikke-stjele

  • Brahmacharya. Bevissthet

  • Aparigraha. Ikke-begjære

 2. Niyama, med sine fem nivå

  • Saucha. Renhet

  • Santosha. Å være fornøyd

  • Tapas. Disiplin

  • Swadhyaya. Selvransakelse

  • Ishwarapranidhana. Overgi seg

 3. Asana. Fysiske stillinger

 4. Pranayama. Pusteteknikker

 5. Pratyahara. Å trekke sansene tilbake

 6. Dharana. Konsentrasjon

 7. Dhyana. Meditasjon

 8. Samadi. En tilstand av innsikt og opplysning

Den som åpner opp for en ashtangapraksis kan vente seg et livslangt forhold til seg selv gjennom pust og bevegelse. Velkommen!  

åpningsmantra
bottom of page